DZ J.U. Dom zdravlja Vogošća

Adresa: Igmanska 52
Grad: Vogošća
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Opšta primarna zdravstvena zaštita/Ambulanta porodične/obiteljske medicin
Dispanzer za pretškolsku djecu
Dispanzer za školsku djecu i omladinu
Stomatološka služba
Služba za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku
Služba za laboratorijsku dijagnostiku
Pneumoftiziološki dispanzer
Centar za fizikalnu rehabilitaciju
Centar za mentalno zdravlje
Oftalmološka služba
ORL služba
Internistička služba

E-mail:
Telefon: +387 33 432-518
Web adresa: http://www.judzks.ba/
Nazad na rezultate