Institut J.U. Zavod za javno zdravstvo FBiH, Sarajevo

Adresa: Maršala Tita 9
Grad: Sarajevo
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Služba za epidemiologiju
Služba za zdravstvenu statistiku
Služba za promociju zdravlja i edukaciju
Služba za socijalnu medicinu
Centar za zaštitu od zračenja
Služba za zdravstvenu ekologiju
Centar za zdravstveni menadžment
Služba za mikrobiologiju

E-mail:
Telefon: +387 33 564-601
Web adresa:
Nazad na rezultate