Institut J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo

Adresa: Dr. Mustafe Pintola 1/III
Grad: Ilidža
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Radna jedinica za epidemiologiju
Radna jedinica za mikrobiologiju
Radna jedinica za zaštitu i unaprjeđenje životne sredine
Radna jedinica za socijanu medicinu sa organizacijom zdravstva i zdravstvenom informatikom

E-mail:
Telefon: +387 33 627-889
Web adresa:
Nazad na rezultate