Institut J.U. Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH

Adresa: Čekaluša 86
Grad: Sarajevo
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Odjeljenje za kolekciju krvi (Odsjek za promociju davalaštva; Odsjek za imunohematološku obradu krvi; Odsjek za serološku dijagnostiku; Odsjek za molekularnu imunogenetiku)
Odjeljenje za preparativnu transfuziologiju (Odsjek za pripremu komponenata iz krvi; Odsjek za hemoferezu i krioprezervaciju)
Centar za hemofiliju sa laboratorijom za detekciju koagulacionih poremećaja 
Centar za tkivnu tipizaciju
Centar za edukaciju i naučno-istraživački rad
Odsjek za transfuziju
Odsjek za osiguranje i kontrolu kvaliteta


E-mail: animacija@ztmfbih.ba
Telefon: +387 33 567-300
Web adresa: http://www.ztmfbih.ba/
Nazad na rezultate