Institut J.U. Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo

Adresa: Kolodvorska 11
Grad: Sarajevo
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Služba urgentnih medicinsko-terenskih poslova
Služba urgentne medicinske dijagnostike i medicinskog snabdjevanja
Edukcioni centar i medicinska informatika i analitika

E-mail: hitnabih@yahoo.com
Telefon: +387 33 611-111
Web adresa: http://www.hitnasa.com
Nazad na rezultate