Institut J.U. Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta Kantona Sarajevo

Adresa: Patriotske lige 36
Grad: Sarajevo
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Opća primarna zdravstvena zaštita sa higijensko-epidemiološkom službom 
Laboratorijska dijagnostika
Stomatološka služba polivalentnog tipa sa zubotehničkim laboratorijem
Specijalističko-konsultativna služba (Savjetovalište za mentalno zdravlje, Savjetovalište za postadolescentnu ginekologiju, Oftalmološki kabinet, Internistički kabinet, Dermatovenerološki kabinet)

E-mail: info@zdravljestudenata.ba
Telefon: +387 33 201-775
Web adresa: http://www.zdravljestudenata.ba/
Nazad na rezultate