Institut J.U. Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju

Adresa: Kolodvorska 10
Grad: Sarajevo
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Služba medicine rada (ambulante medicine rada; psihološki kabinet sa salom za testiranje; kabinet vazduhoplovne medicine)
Služba opšte medicine
Stomatološka služba
Specijalističko-konsultativna služba (kabinet za interne bolesti, kabinet za ORL, kabinet za očne bolesti, neurospihijatrijski kabinet, kabinet za pneumoftiziologiju, RTG kabinet i ultrazvučna dijagnostika,kabinet za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju)
Laboratorijsko-dijagnostička služba (biohemijsko-hematološki laboratorij)
Higijensko-epidemiološka služba


E-mail:
Telefon: +387 33 616-326
Web adresa:
Nazad na rezultate