Institut J.U. Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo

Adresa: Josipa Vancaša 1
Grad: Sarajevo
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Lokalitet Centar:
Ginekološke ordinacija i savjetovališta
Kabinet za mamografiju
Kabinet za ultrazvuk dojke
Psihofizička priprema trudnica za porod
Patronažna služba
Lokalitet Hadžći (Ginekološka ordinacija i savjetovališta; Patronažna služba)
Lokalitet Ilidža (Ginekološka ordinacija i savjetovališta; Kabinet za mamografiju;Patronažna služba)
Lokalitet Ilijaš (Ginekološka ordinacija i savjetovališta; Patronažna služba; Ambulanta Srednje)
Lokalitet NDC Otoka :
Ginekološka ordinacija i savjetovališta
Sala za male hirurške intervencije
Kabinet za mamografiju
Kabinet za ultrazvuk dojke
Citološka služba
Psihofizička priprema trudnica za porod
Patronažna služba
Lokalitet Saraj Polje:
Lokalitet Stari Grad (Ginekološka ordinacija i savjetovališta; Patronažna služba)
Lokalitet Vogošća (Ginekološkja ordinacija i savjetovališta; Psihofizička priprema trudnica za porod, Patronažna službaE-mail: zzzm@bih.net.ba
Telefon: +387 33 560-234
Web adresa: http://www.zzzm.ba/
Nazad na rezultate