Hospital J.U. Opća bolnica

Adresa: Kranjčevićeva 12
Grad: Sarajevo
Iscrtaj rutu do objekta
Nakon klika dozvolite dijeljenje lokacije

Opis usluga:
Odjeljenje za hirurgiju
Odjeljenje za internu medicinu (gastroenterologija, nuklearna medicina )
Odjeljenje za medicinsko-biohemijsku laboratorijsku dijagnostiku
Odjeljenje za radiološku dijagnostikU
Odjeljenje za urgentnu medicinu
Odjeljenje za neurologiju
Odjeljenje za anesteziju i intenzivnu terapiju
Odjeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Odjeljenje za ginekologiju i akušerstvo
Mikrobiološka dijagnostika
Transfuzijska medicina
Odjeljenje za bolničku farmaciju
Barijatrijska hirurgijaE-mail: info@obs.ba
Telefon: +387 33 285-100
Web adresa: http://www.obs.ba/
Nazad na rezultate