Zdravstvena mreža za unaprijeđenje stanja u zdravstvenom sektoru

Vlašić, 26.09.2014

Udruženje Partnerstvo za zdravlje i ICVA-a, uz podršku CCI/CPCD-a, organizirali su danas na Vlašiću jednodnevni sastanak na kome je predstavljena Zdravstvena mreža.


 Riječ je o projektu u zdravstvenom sektoru koji je osnovan s ciljem unaprijeđenja stanja u zdravstvenom sektoru, pomažući razvoj zdravstvenog sistema koji će pružati kvalitetne usluge, podjednako dostupne svim građanima i građankama, bez obzira na spol, dob, seksualnu orijentaciju, socijalno-ekonomski status, etničku pripadnost i mjesto boravka. 
 
Izvršna Direktorica Udruženja Partnerstvo za zdravlje Aida Kurtović kazala je da je prva aktivnost ovog projekta uspostavljanje sektorske mreže, koja će jačati saradnju između vladinih institucija, nevladinih organizacija, privatnog sektora, akademske zajednice i pacijenata/udruženja pacijenata iz različitih dijelova zemlje u zdravstvenom sektoru. 
 
„Sektorska mreža je zamišljena/planirana kao nadogradnja tekućeg projekta koji Udruženje Partnerstvo za zdravlje implementira u saradnji sa Zavodima za Javno zdravstvo entiteta i nevladinim organizacijama, uz podršku Evropske unije”, kazala je Kurtović.
 
Prema njenim riječima, unutar ovog projekta razvijena je baza podataka nevladinih organizacija u zdravstvenom sektoru. Zavodi za Javno zdravstvo i nevladine organizacije će biti pozvani da uđu u članstvo mreže i pomognu njenom daljem širenju.
 
Inicijalno članstvo sektorske mreže će uključivati 25 članova, predstavnika vlade, nevladinih organizacija, privatnog sektora, akademske zajednice i pacijenata/udruženja pacijenata iz različitih dijelova zemlje.

Preuzmi kompletan zapisnik.